Úvodní stránka

Vítejte na stránkách věnovaných pilotnímu ročníku programovací soutěže Scratch Cup ČR pro české žáky 6. až 9. tříd základní školy a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií.

Soutěž vyhlašuje Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave s podporou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

soutěž v programování Scratch