Úvodní stránka

Vítejte na stránkách věnovaných programovací soutěži Scratch Cup ČR pro české žáky 6. až 9. tříd základní školy a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií.

Soutěž vyhlašuje Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave s podporou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Na soutěži se od jejího zavedení na našem území podílí Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace a Gymnázium Jana Keplera, Praha 6.

soutěž v programování Scratch