O soutěži

Programátorská soutěž v jazyku Scratch!

Od školního roku 2015/2016 se pravidelně připojujeme k celoslovenské soutěži v programování v jazyku Scratch – Scratch CUP.  Soutěž v ČR je určena žákům českých základních škol a odpovídajících tříd nižších gymnázií.

V České republice je soutěž určená pro žáky ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Školní kolo je plánované zpravidla v jarním termínu.

Žáci budou řešit v průběhu 90 minut 3 soutěžní úlohy:
1. úloha  – bude věnovaná kreslení obrázku pomocí čar a vytváření programovacích bloků s parametry.
2. úloha – otestuje, jak soutěžící zvládá navrhnout jednoduchý scénář (animaci), kde použije posloupnosti příkazů a cykly.
3. úloha – zjistí, zda soutěžící umí ve Scratchi naprogramovat jednoduchou hru.
/Inspirujte se v sekci Úlohy/

Organizace školního kola

  • všechny žáky za školu přihlašuje učitel-organizátor prostřednictvím přihlašovacího formuláře v záložce Přihláška nejpozději do uvedeného termínu aktuálního ročníku
  • učitel-organizátor je zodpovědný za průběh celé soutěže na příslušné škole
  • na všech přihlášených školách musí soutěž proběhnout v jeden den, letos dubnová středa, který je určený pro soutěž v daném školním roce, odpovědnost za to nesou učitelé-organizátoři školních kol
  • zadání příkladů dostane každá škola v pondělí v soutěžním týdnu jako zip soubor výhradně elektronickou poštou na adresu učitele-organizátora školního kola (zip soubor učitel nesmí až do začátku soutěže otevřít)
  • každá škola si v rámci určeného dne zvolí hodinu začátku soutěže, učitel vytiskne zadání nebo jinak zajistí (např. nahraje jako pdf soubor na žákův disk), aby ho měl žák k dispozici
  • v určenou hodinu se soutěžící sejdou u počítačů, učitelé rozdají (zpřístupní) zadání úloh
  • žáci, každý samostatně, řeší na počítačích zadání a to 90 minut (pokud nemáte dostatečný počet počítačů pro každého žáka, který má o soutěž zájem, měli byste na škole udělat nejdříve výběrové kolo nebo jinak zredukovat počet žáků, kteří se přihlásili do soutěže)
  • soutěžící můžou řešit příklady v libovolném pořadí, při řešení mohou používat libovolnou literaturu – sešity, knihy… Nesmí si však nahrávat žádný rozpracovaný projekt z internetu, z disku, z USB…
  • žáci odevzdají řešení po uplynutí 90 minut jako tři samostatné projekty uložené ve formátu (Scratch 2 nebo 3), například prijmeni_jmeno_cislo ulohy.sb2, např. Novak_Jan_3.sb2, soubory ukládejte bez české diakritiky, na flash disk (USB klíč) a nebo přímo na lokální disk (podle požadavků učitele),
  • učitelé-organizátoři všechna řešení zazipují (prosím zipujte pouze soubory s řešením, nikoli celé složky) pod názvem cz-prijmeni ucitele_mesto.zip a pošlou spolu s elektronickou prezenční listinou účastníků soutěže (dokument prezenční listiny bude připojený k zadání) elektronickou poštou na adresu ScratchCup.cz@gmail.com, výsledky a umístnění jednotlivých žáků pošleme učitelům v průběhu 2 týdnů od uskutečnění soutěže.

soutěž v programování Scratch