O soutěži

Programátorská soutěž v jazyku Scratch!

Ve školním roce 2016/2017 bychom se opět rádi připojili k celoslovenské soutěži v programování v jazyku Scratch – Scratch CUP 2017 a uspořádali 1. oficiální ročník soutěže pro ČR s žáky českých základních škol a odpovídajících tříd nižších gymnázií.

Soutěž je určená pro žáky ve věku od 11 do 14 let (odpovídá žákům 6. až 8. tříd ZŠ, resp. primy až tercie osmiletého gymnázia). Školní kolo je předběžně plánované na středu 10. května 2017.

Žáci budou řešit v průběhu 90 minut 3 soutěžní úlohy:
1. úloha  – bude věnovaná kreslení obrázku pomocí čar a vytváření programovacích bloků s parametry.
2. úloha – otestuje, jak soutěžící zvládá navrhnout jednoduchý scénář (animaci), kde použije posloupnosti příkazů a cykly.
3. úloha – zjistí, zda soutěžící umí ve Scratchi naprogramovat jednoduchou hru.
/Inspirujte se v sekci Úlohy/

Organizace školního kola ve školním roce 2016/2017

  • všechny žáky za školu přihlašuje učitel-organizátor prostřednictvím přihlašovacího formuláře v záložce Přihláška nejpozději do 5. 5. 2017
  • učitel-organizátor je zodpovědný za průběh celé soutěže na příslušné škole
  • na všech přihlášených školách musí soutěž proběhnout v jeden den, většinou některá květnová středa, který je určený pro soutěž v daném školním roce, odpovědnost za to nesou učitelé-organizátoři školních kol
  • zadání příkladů dostane každá škola v pondělí v soutěžním týdnu jako zip soubor výhradně elektronickou poštou na adresu učitele-organizátora školního kola (zip soubor učitel nesmí až do začátku soutěže otevřít)
  • každá škola si v rámci určeného dne zvolí hodinu začátku soutěže, učitel vytiskne zadání nebo jinak zajistí (např. nahraje jako pdf soubor na žákův disk), aby ho měl žák k dispozici
  • v určenou hodinu se soutěžící sejdou u počítačů, učitelé rozdají (zpřístupní) zadání úloh
  • žáci, každý samostatně, řeší na počítačích zadání a to 90 minut (pokud nemáte dostatečný počet počítačů pro každého žáka, který má o soutěž zájem, měli byste na škole udělat nejdříve výběrové kolo nebo jinak zredukovat počet žáků, kteří se přihlásili do soutěže)
  • soutěžící můžou řešit příklady v libovolném pořadí, při řešení mohou používat libovolnou literaturu – sešity, knihy… Nesmí si však nahrávat žádný rozpracovaný projekt z internetu, z disku, z USB…
  • žáci odevzdají řešení po uplynutí 90 minut jako tři samostatné projekty uložené ve formátu prijmeni_jmeno_cislo ulohy.sb2, např. Novak_Jan_3.sb2, soubory ukládejte bez české diakritiky, na flash disk (USB klíč) a nebo přímo na lokální disk (podle požadavků učitele),
  • učitelé-organizátoři všechna řešení zazipují (prosím zipujte pouze soubory s řešením, nikoli celé složky) pod názvem cz-prijmeni ucitele_mesto.zip a pošlou spolu s elektronickou prezenční listinou účastníků soutěže (dokument prezenční listiny bude připojený k zadání) elektronickou poštou na adresu ScratchCup.cz@gmail.com, výsledky a umístnění jednotlivých žáků pošleme učitelům v průběhu 2 týdnů od uskutečnění soutěže.

soutěž v programování Scratch