0. ročník soutěže Scratch CUP 2016 – cz

Ve středu 11. května 2016 zasedlo na sedmi českých školách 66 žáků ve věku 11 až 14 let k počítačům, aby v čase 90 minut řešili zadání letošního, zkušebního, ročníku soutěže Scratch CUP, kterou již třetím rokem na Slovensku pořádá doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. z Katedry základov a vyučovania informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě.